+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Svet zavoda

PREDSTAVITEV

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. V šolskem letu 2021/2022 Svet OŠ Jakoba Aljaža šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja: Sonja Mašič, Darjan Bukovac in Elvis Brandić;
  • trije predstavniki staršev: Rok Bavdek, Špela Rus in Boštjan Kovše;
  • pet predstavnikov delavcev šole: Mateja Blatnik, Matejka Glogovčan, Milena Ristić in Robert Novak .

 Predsednica sveta je Milena Ristić.

►  POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV

► POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021-2022

► Zapisnik 1 .seje Sveta staršev – 30. 9. 2021

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2021-2022

  Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda, 6. 9. 2021

Zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta zavoda, 20. 9. 2021

Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda, 29. 9. 2021

Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda, 7.10.2021

           ► Zapisnik 5. seje Sveta zavoda 3.11.2021

           ► Zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta zavoda, 16.12.2021

           ► Zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta zavoda, 22.12.2021

          ► Zapisnik 8. seje Sveta zavoda

          ► Zapisnik 9. seje Sveta zavoda, 7.3.2022

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2020-2021

► Zapisnik ustanovne 1. seje – 22.02.2021

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2019-2020

► Zapisnik 1. seje – 25.09.2019

► Zapisnik 2. seje – 16.01.2020

► Zapisnik 3. seje – 27.01.2020

► Zapisnik 4. seje – 26.02.2020

► Zapisnik 5. korespondenčne seje – 16.03.2020

► Zapisnik 6.seje – 18.5.2020

► Zapisnik 7.seje – 20.5.2020

► Zapisnik 8. seje – 25.5.2020

Dostopnost