Select Page

Svet zavoda

PREDSTAVITEV

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. V šolskem letu 2017/2018 se je sestal na treh rednih sejah. Sprejel je Letni delovni načrt in Poročilo o njegovi realizaciji, odločal o nadstandardnih programih, obravnaval in potrdil Poročilo o izvedbi inventure za leto 2016 ter Finančno poročilo zavoda in opravljal druge naloge v svoji pristojnosti.

Svet OŠ Jakoba Aljaža šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja: Manja Zorko, Sebastjan Tofaj in Sandi Ržen;
  • trije predstavniki staršev: Tina Šturm, Tony del Fabro in Boštjan Kovše;
  • pet predstavnikov delavcev šole: Filipina Hvala, Ana Korenjak, Tina Potočnik Grom, Milena Ristić in Milja Tatić.

 Predsednica sveta je Ana Korenjak.

 

► POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2019-2020

 

► Zapisnik 1. seje – 25.09.2019

► Zapisnik 2. seje – 16.01.2020

► Zapisnik 3. seje – 27.01.2020

► Zapisnik 4. seje – 26.02.2020

► Zapisnik 5. korespondenčne seje – 16.03.2020

► Zapisnik 6.seje – 18.5.2020

► Zapisnik 7.seje – 20.5.2020

► Zapisnik 8. seje – 25.5.2020

Dostopnost