+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Svet zavoda

PREDSTAVITEV

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. V šolskem letu 2023/2024 Svet OŠ Jakoba Aljaža šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja: Aleksandar Okiljević, Darjan Bukovac in Neža Zupan;
  • trije predstavniki staršev: Rok Bavdek, Špela Rus in Boštjan Kovše;
  • pet predstavnikov delavcev šole: Mateja Blatnik, Matejka Glogovčan, Milena Ristić, Tomaž Dežman, Boštjan Prezelj

 Predsednica sveta je Milena Ristić.

► PRAVILNIK O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANOV – PREDSTAVNIKOV DELAVCEV V SVET ZAVODA

► POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2023-2024

Zapisnik 2. seje Sveta zavoda, 19.2.2023
Zapisnik 3. seje korespondenčne seje Sveta zavoda, 13.10.2024

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2022-2023

          ► Zapisnik 1. seje Sveta zavoda 8. 9. 2022

          ► Zapisnik 2. seje Sveta zavoda, 29. 9. 2022

          ► Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda, 25. 10. 2022

          ► Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda, 9. 11. 2022

          ► Zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta zavoda, 9. 12. 2022

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2021-2022

  Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda, 6. 9. 2021

Zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta zavoda, 20. 9. 2021

Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda, 29. 9. 2021

Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda, 7.10.2021

           ► Zapisnik 5. seje Sveta zavoda 3.11.2021

           ► Zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta zavoda, 16.12.2021

           ► Zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta zavoda, 22.12.2021

          ► Zapisnik 8. seje Sveta zavoda, 13.1.2022

          ►Zapisnik 9.seje Sveta Zavoda, 7. 3. 2022

         ► Zapisnik 10. korespondenčne seje Sveta zavoda – 15. 3. 2022

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2020-2021

► Zapisnik ustanovne 1. seje – 22.02.2021

 

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2019-2020

► Zapisnik 1. seje – 25.09.2019

► Zapisnik 2. seje – 16.01.2020

► Zapisnik 3. seje – 27.01.2020

► Zapisnik 4. seje – 26.02.2020

► Zapisnik 5. korespondenčne seje – 16.03.2020

► Zapisnik 6.seje – 18.5.2020

► Zapisnik 7.seje – 20.5.2020

► Zapisnik 8. seje – 25.5.2020

Dostopnost