+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Prehrana – splošne informacije

Zakonska podlaga

Prehrano v osnovni šoli ureja Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), ki je stopil v veljavo s 1.2.2013.
Na podlagi zakonodaje je Svet zavoda OŠ Jakoba Aljaža potrdil Pravila o šolski prehrani OŠ Jakoba Aljaža, pravila veljajo od septembra 2021.


Načrtovanje obrokov

Šolsko prehrano načrtuje organizatorka šolske prehrane.
Šola pri načrtovanju prehrane upošteva zavezujočo zakonodajo za organizirano prehrano in načine notranjega in zunanjega strokovnega spremljanja prehranjevanja. Za podajanje mnenj in predlogov glede šolske prehrane na šoli deluje oz. je imenovana komisija za prehrano, ki jo sestavljajo strokovni delavci šole, predstavnik staršev, glavni kuhar, organizatorka šolske prehrane in učenec.

Dostopnost