+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Področja dela

Naloga šolske svetovalne službe je svetovanje učencem in staršem, sodelovanje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Glavna področja:

  • vpis otrok v 1. razred,
  • poklicna orientacija in postopek vpisa v srednje šole,
  • individualno svetovanje učencem in staršem pri različnih težavah (učnih, vzgojnih, osebnih stiskah, itn.),
  • odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci,
  • delo z učenci priseljenci,
  • delo z učenci s posebnimi potrebami,
  • diagnosticiranje učencev z učnimi težavami in drugimi potrebami,
  • koordinacija in izvajanje učne pomoči učencem,
  • koordinacija srečanj s starši in preventivnih dejavnosti za učence,
  • sprejemanje vlog za sofinanciranje šol v naravi in taborov.
Dostopnost