+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Šolski koledar

Šolsko leto se začne 1. septembra 2023 in konča 31 . avgusta 2024. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji:

 • 1. ocenjevalno obdobje od 1. septembra 2023 do  2024  in
 • 2. ocenjevalno obdobje od  do   (za devete razrede do 14. junija 2024 ).

Učenci dobijo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja obvestilo o ocenah in ob koncu šolskega leta spričevalo (učenci 9. razreda zaključno spričevalo).

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora:

 • I. ocenjevalno obdobje: __. januar (RS in PS)
 • II. ocenjevalno obdobje: __. junij (9.r), __. junij  (PS in RS)

POUKA PROSTI DNEVI

Državni prazniki in drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji

z zakonom določeni državni prazniki:

 • november – dan spomina na mrtve
 • december – dan samostojnosti in enotnosti
 • in 2. januar – novo leto
 • februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • april – dan upora proti okupatorju
 • in 2. maj – praznik dela
 • junij – dan državnosti

drugi dela prosti dnevi:

 • oktober – dan reformacije
 • december – božič
 • april 2024 – velikonočni ponedeljek

Šolske počitnice

 • jesenske počitnice:
 • novoletne počitnice
 • zimske počitnice
 • prvomajske počitnice
 • letne počitnice:

Roki za opravljanje (popravnih, razrednih, predmetnih) izpitov:

        1. rok: 

 • od  za učence 9. razreda
 • od  za učence ostalih  razredov
 • 2. rok: 
 • od  za vse učence

Roki za ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu:

1.ROK

 • za učence 9. razreda: od 
 • za učence od 1. do 8. razreda: 

2.ROK

za vse učence (1. – 9. ) : 

 

Dostopnost