+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

RAČUNALNIŠTVO – neobvezni izbirni predmet 4., 5. in 6. razred

RAČUNALNIŠTVO v 4. RAZREDU

Spoznali se bomo z osnovami računalništva (sestavni deli, osnovni programi, kreiranje map, shranjevanje dokumentov).

Naučili se bomo ukazovati računalniku, sestavljati programe, izdelovati igrice in razmišljati na poseben, računalniški način. Sčasoma bomo ugotovili, da se da problem razbiti na več manjših, bolj obvladljivih problemov.

Pri predmetu uporabljamo brezplačno programsko orodje Scratch (http://scratch.mit.edu). Seznanimo se tudi s programom Minecraft Education. Za lažje razumevanje pa bomo uporabljali tudi ROBOTA v fizični obliki, ki bo izvajal ukaze programa.

RAČUNALNIŠTVO V 5. RAZREDU

Izbira predmeta ne pogojuje predhodnega obiskovanja predmeta v nižjem oz. nadaljevanja predmeta v višjem razredu. Računalnik bomo uporabljali za kreativnost pri razmišljanju in reševanju računalniških problemov, izdelovali bomo zanimive računalniške igrice in bolj napredne programe v programskem okolju Scratch in Minecraft Education. Razumevati bomo začeli nekatere računalniške koncepte. Znali bomo načrtovati svoje delo in razmišljati o svojih miselnih procesih. Presenečati bomo začeli vse okrog nas. Za lažje razumevanje pa bomo uporabljali tudi ROBOTA v fizični obliki, ki bo izvajal ukaze programa.Postajali bomo ustvarjalni digitalni državljani in učenci. Uporabljali bomo aktivnosti iz spletnih strani https://scratch.mit.edu ; https://education.minecraft.net ; https://code.org/minecraft

RAČUNALNIŠTVO V 6. RAZREDU

Izbira predmeta ne pogojuje predhodnega obiskovanja predmeta v nižjem razredu. Naučili se bomo sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati in izboljševati svoje programe. Pridobili bomo znanja, ki bodo koristna za skoraj vsa področja v času nadaljnjega šolanja in nasploh v življenju. Uporabljali bomo programsko okolje Scratch in Minecraft Education. Za lažje razumevanje pa bomo uporabljali tudi ROBOTA v fizični obliki, ki bo izvajal ukaze programa. Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo v 6.razredu:

 • reševanje problemov,
 • algoritmi,
 • programi,
 • podatki,
 • komunikacija in storitve.

Uporabljali bomo aktivnosti iz spletnih strani https://scratch.mit.edu ; https://education.minecraft.net ; https://code.org/minecraft

ZAKAJ IZBRATI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO?

Želimo, da bi bili vi, naši učenci, uspešni v digitalni družbi in da bi kmalu postali tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, vam želimo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva. V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška …) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

 Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

 • pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije …
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

Učenci si lahko v 4., 5. in 6. razredu izberejo neobvezni izbirni predmet računalništvo
(1 ura tedensko / 35 ur letno):

– Predmet si učenec lahko izbere v kateremkoli razredu.
– Izbira predmeta ne pogojuje predhodnega obiskovanja predmeta v nižjem oz. nadaljevanja predmeta v višjem razredu.

Šola samostojno oblikuje učne skupine, glede na skupno število prijavljenih učencev iz vseh razredov:
– Vsak učenec je za svojim računalnikom.
– Skupine so lahko mešane, tako po starosti oz. razredih kot po predznanju – npr. učenci, ki so si izbrali predmet prvič, skupaj z učenci, ki so ga že obiskovali v nižjih razredih.

Predmet je pri ocenjevanju izenačen obveznim predmetom:
– Znanje se ocenjuje, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
– Učenec obiskuje predmet celo šolsko leto. Prisotnost pri pouku se obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

Dostopnost