+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Predstavitev delovanja šolskega sklada OŠ Jakoba Aljaža Kranj

ŠOLSKI SKLAD JAKOBA ALJAŽA KRANJ

Šolski sklad je bil ustanovljen konec leta 2006. Iz Šolskega sklada se na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Omogoča na organiziran in pregleden način pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti razreda, ki niso del vzgojno-izobraževalnega programa.

ZBIRANJE SREDSTEV, NAMEN IN DEJAVNOST ŠOLSKEGA SKLADA

Sredstva v šolski sklad zbiramo predvsem:

• s prispevki staršev,

• z zbiralnimi akcijami starega papirja,

• s prostovoljnimi prispevki, zbranimi na novoletnem sejmu,

• s prostovoljnimi prispevki, zbranimi na Aljažkovem dnevu,

• z donacijami sponzorjev.

Sredstva, zbrana z različnimi prireditvami in donacijami, namenjamo:

• nadstandardnemu programu šole, da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu šolarjev,

• nakupu nadstandardne opreme,

• pomoči socialno šibkim učencem,

• programom za razvijanje sposobnosti učencev, ki so bili spoznani kot nadarjeni,

• sofinanciranju šol v naravi,

• sofinanciranju izletov,

• sofinanciranju za izvedbo taborov.

UPRAVNI ODBOR IN NJEGOVO DELOVANJE

Za poslovanje skrbi Upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz treh predstavnikov šole in štirih predstavnikov staršev.

Predstavniki šole, imenovani s strani sveta šole:

• Teja Toman – predsednica

• Manca Jelovčan – članica

• Anja Jakopič ( prej Lukančič) – članica

Predstavniki staršev, imenovani s strani sveta staršev:

• Sebastijan Tofaj

• Tina Bitežnik

• Elvis Brandić

• Jasmina Sobočan

POSTANITE ČLAN ŠOLSKEGA SKLADA!

 V zadnjih letih smo z zbranimi sredstvi omogočili učencem nabavo najrazličnejših nadstandardnih materialov in učil, kupili smo opremo za tek na smučeh, šolska igrala, plačali del plačila za izvedbo tabora za nadarjene ter nekaterim učencem, ki niso zmogli plačila, plačali del računov za kosila in šole v naravi.

Član šolskega sklada lahko postane vsak, ki prispeva sredstva. Višina sredstev ni pomembna. Leta 2015 je svet staršev oblikoval pristopno izjavo, s katero starši postanejo člani šolskega sklada in vsako leto darujejo v šolski sklad določeno vsoto. Pristopno izjavo je potrebno izpolniti vsako leto posebej.

Prispevke lahko nakažete na poslovni račun OŠ Jakoba Aljaža Kranj pri UJP številka 01252-6030658155 s sklicem na 00 299101 in pripisom “Prispevek za šolski sklad”.

HVALA,

• ker ste starši vsako leto bolj vključeni v naše delo,

• ker skupaj ustvarjamo skupnost za naše učence,

• ker prispevate k bolj kvalitetnemu delu naše šole.

Vabimo vas, da pošljete svoje predloge, ideje, kritične misli, skratka vse, kar lahko obogati naše delovanje na
e-pošto: teja.toman@os-jakobaaljaza.si

Upravni odbor Šolskega sklada

Dostopnost