+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Od 22. do 28. marca 2021 bo po vsem svetu potekala svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo kar Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), letos pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje OECD/ INFE.

Finančna pismenost mnogo širši pojem, kot samo spoznavanje pojmov iz sveta financ. Zelo pomemben je tudi način, kako v današnjem svetu hitrega razvoja tehnologij prihajamo do finančnih informacij in kako jih v praksi realiziramo.

Vsakemu otroku in mladostniku naj bi bilo omogočeno strokovno in neodvisno finančno izobraževanje. Da bi to dosegli, si prizadeva tudi organizacija OECD/INFE, ki vključuje različne vladne in nevladne organizacije in posameznike, ki se strokovno in neodvisno ukvarjajo s področjem spodbujanja finančnega izobraževanja.

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov. Slovenija se že od samega začetka 2012 vključuje v obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje omenjenega tedna je bilo do sedaj vključenih več kot 40 milijonov otrok in mladostnikov iz 175 držav, v katerih je potekalo več kot 465. 000 različnih dogodkov in aktivnosti in v katerih je sodelovalo  63. 000 različnih organizacij.

V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, z vidika finančnega izobraževanja pa ima pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo, ki zelo sistematično v okviru modula Ekonomika gospodinjstva obravnava različne vsebine.

Tudi na naši šoli bomo v tednu od 22. do 28. marca 2021 dali večji poudarek finančnemu izobraževanju učencev 5 in 6. razreda pri predmetu gospodinjstvo. Že kar nekaj ur pa učenci spoznavajo temo DENAR in sicer se učijo o oblikah denarja, funkcijah denarja, gotovinskem in negotovinskem plačevanje, posojilih, gospodinjskem računovodstvu, prihodkih, odhodkih, družinskem proračunu,  varčevanju, oglasi in oglaševanje itd).

Andreja Longer

PPT PREDSTAVITEV

Svetovni teden izobraževanja o financah 2021

Dostopnost