+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

v skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala:

mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav.,

ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, lahko zastavite preko elektronske pošte info@kurikulum.si

 

Sklep  o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Dostopnost