+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Šolski sklad je organ šole, ki pripomore k izvedbi nadstandardnega, kakovostnejšega pouka za učence. Na naši šoli obstaja od l. 2006. V zadnjih letih so se s sredstvi šolskega sklada postavila igrala na zunanjem dvorišču, prenovilo se je šolsko ozvočenje, kupilo se je potrebna učila, športne rekvizite, družabne igre, sofinancirali so se tabori za nadarjene učence, omogočila se je udeležba socialno ogroženim učencem v šolah v naravi in še mnogo več.

Šolski sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev, učiteljev, z izkupičkom od prodaje izdelkov učencev na novoletnem sejmu in Aljažkovem dnevu, z izkupičkom zbiralnih akcij papirja, z donacijami krajevne skupnosti in podjetij. Vsako leto nekaj malega prispevajo tudi osebe, ki s subvencijo v šolski sklad odložijo pregon zaradi storitve kazenskega dejanja.

Upravni odbor šolskega sklada je sestavljen iz treh predstavnikov staršev in treh učiteljev, ki se na sejah odločajo, ali so prošnje učiteljev ali svetovalne službe za sredstva utemeljene in ali so odobrena sredstva razporejena enakomerno oz. imajo do njih dostop vsi učenci. Delo šolskega sklada je učinkovito in transparentno. Izdane račune sprejema ter evidenco vplačil in izplačil ureja šolsko računovodstvo.

Najpogostejša oblika prispevka, s katero pridejo v stik starši učencev, je prijavnica, s katero starši izberejo poljuben znesek, ki ga bodo enkrat letno ali mesečno (preko običajne šolske položnice) namenili šolskemu skladu. Vsak evro lahko pripomore k večjemu zadovoljstvu in boljši motivaciji učencev za šolsko delo.

Več o šolskem skladu lahko izveste na povezavi Za starše ► Šolski sklad.

 

 

 

Dostopnost