+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Šola predvidoma vsako leto lahko predlaga manjše število učencev iz socialno ogroženih družin za brezplačno letovanje v času poletnih počitnic.

V preteklem šolskem letu smo nekaj učencem omogočili brezplačno letovanje v sodelovanju z Rdečim Križem, Zvezo prijateljev mladine Škofja Loka ter Rotary Clubom Kranj, pri čemer so bili pri določenih letovanjih poleg socialne ogroženosti družine kot pogoj določeni tudi zdravstveni razlogi (ali drugi pogoji).

V kolikor želite, da bi se vaš otrok udeležil brezplačnega letovanja v času počitnic, vas prosimo, da najkasneje do 12. 4. 2019 pri šolski svetovalni delavki vložite vlogo za brezplačno letovanje z opisom socialnih razmer družine ter drugih okoliščin (vlogo dobite pri šolski svetovalni delavki Tini Potočnik Grom ali Lidiji Hožič). V primeru, da bi bilo vlog več kot razpoložljivih mest, bo o predlogih odločala komisija glede na socialno ogroženost družine in ob upoštevanju drugih utemeljenih okoliščin.

Brezplačna ali subvencionirana letovanja izključno iz zdravstvenih razlogov pa starši urejate sami neposredno s prijavo pri izvajalcu ter pri zdravniku (zdravniško potrdilo) in ne preko šole.

POČITNICE 2019 – LETAK

Dostopnost