+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Osnovna šola Jakoba Aljaža se je v začetku letošnjega leta prijavila na javni razpis »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017«. Ob doseganju vseh kriterijev je bila s strani ministrstva prijava ugodno razrešena. Cilj javnega razpisa je mladim do vključno 29 let prispevati k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi. Predmet razpisa je učitelje začetnike preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajati v vzgojno-izobraževalno delo v šoli. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev.

Za čas od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 je bila z učiteljem začetnikom sklenjena pogodba o zaposlitvi, ki kot dodatni učitelj poučuje pri predmetu šport, njegovo delo pa obsega tudi nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, individualno delo z učenci, idr.

»V okviru projekta prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja sem na OŠ Jakoba Aljaža zaposlen od aprila letošnjega leta. Po zaključku študija na Fakulteti za šport mi je bila ponujena možnost, da lahko pridobljena teoretična znanja in kompetence preizkušam neposredno v praksi. Že tekom študija sem imel z otroki in mladostniki veliko izkušenj v obliki izvajanja plavalnih tečajev, športnih animacij, raznih letovanj in zimovanj, vzgojno izobraževalno delo v osnovni šoli pa mi predstavlja nov izziv. Delo je zanimivo, dinamično in raznoliko. Poleg poučevanja pri predmetu šport na predmetni stopnji, sodelujem tudi pri učenju plavanja učencev razredne stopnje in se kot spremljevalec udeležujem raznih ekskurzij in drugih dogodkov. Po zaključeni osemmesečni praksi bom z delom na šoli nadaljeval kot učitelj športa v projektu zdrav življenjski slog.«

 

Andraž Rotovnik, prof. športne vzgoje

Dostopnost