+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

UMETNOST – likovno ustvarjanje, neobvezni izbirni predmet 4., 5. in 6. razred

Če si ustvarjalen in radoveden, rad slikaš, se zabavaš in izdeluješ različne umetniške izdelke, se vpiši na likovno ustvarjanje.

Kompetenca ustvarjalnosti je ena izmed najpomembnejših veščin za življenje v 21. stoletju, ki jo razvijamo prek umetnosti. Učenci bodo prek raziskovanja, ustvarjanja in izvajanja umetniških del poglabljali svojo radovednost, se sproščali ter razvijali aktiven odnos do kulture in umetnosti.  Izbirni predmet je triletni. Učne vsebine se vsako leto nadgrajujejo, zato izbereš v:

4. razredu LIKOVNO USTVARJANJE 4

5. razredu LIKOVNO USTVARJANJE 5

6. razredu LIKOVNO USTVARJANJE 6

Likovno ustvarjanje poteka v sklopu dveh šolskih ur skupaj, izjemoma tudi v sklopu po štiri šolske ure.

Program dela in učenja poteka v obliki likovnih delavnic, kjer učenci s pomočjo različnih materialov ustvarjajo umetniške in uporabne predmete oz. izdelke, kot so: okrasne šatulje, posodice in kipci iz keramike, slikanje na steklo, keramiko, tekstil, nakit iz Fimo mase, poslikane steklenice, lesene skrinjice in pladnji, torbice in etuiji za telefone iz tekstila, lutke iz filca, darilne mape, torbice in spominski blokci,  poslikava pisanic, okrasni lončki, umetniške grafike, akvarelne slike in risbe s pastelnimi barvami, spoznavanje novih likovnih tehnik in reciklaža oz. ponovna uporaba zavrženih predmetov…

Ogledali si bomo likovne galerije in muzeje v Kranju. Izvedli bomo zanimive likovne delavnice znotraj likovnih galerij (risarske in slikarske delavnice). Risali in slikali bomo tudi kulturne znamenitosti, arhitekturo in utrip mesta na ulicah in mestnih trgih. Poistovetili se bomo z načinom življenja pravih umetnikov, oblikovalcev in slikarjev.

Cilji pri neobveznem izbirnem predmetu – likovno ustvarjanje:

  • ustvarjalno izražanje s sodobnimi likovnimi materiali in orodji
  • svobodno in zavestno interpretiranje likovnih nalog
  • spoznavanje likovnih galerij, slikarjev in njihovih del
  • z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikujejo nove skladne estetske celote
  • se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali in orodji
  • z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirajo likovno nalogo
  • besedno interpretirajo likovna dela umetnikov
  • povežejo lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost

Zdravka Rihtaršič, učiteljica likovne umetnosti

Dostopnost