+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page
Šolsko leto se začne 2. septembra 2019 in konča 31 . avgusta 2020. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji:
  • 1. ocenjevalno obdobje od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020  in
  • 2. ocenjevalno obdobje od 1. februarja 2019 do 24. junija 2020  (za devete razrede do 15. junija 2020 ).
  Učenci dobijo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja obvestilo o ocenah in ob koncu šolskega leta spričevalo (učenci 9. razreda zaključno spričevalo).      
Dostopnost