+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Subvencije

Subvencioniranje prehrane v osnovni šoli ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v povezavi z Zakonom o šolski prehrani (ZŠolPre-1).

POLNA SUBVENCIJA MALICE
Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 563,60 evrov. (25. člen ZŠolPre-1).

POLNA SUBVENCIJA KOSILA
Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evra. (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek).

POGOJ ZA SUBVENCIJO
Pogoj za subvencijo prehrane učencu je:
* da se učenci redno izobražujejo,
* da so prijavljeni na posamezne obroke s predpisanim obrazcem;
* da imajo starši oz. skrbniki veljavno odločbo o otroškem dodatku.

V primeru da družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku, pa bi jim subvencija pripadala, lahko starši na center za socialno delo oddajo posebno vlogo za subvencijo malice za učence ali za subvencijo kosila za učence.

Dostopnost