+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

ŠPORT – neobvezni izbirni predmet 4., 5. in 6. razred

Število ur tedensko: 1 (35ur/leto)

Izbirni predmet šport poglablja, razširja in nadgrajuje predmet šport v četrtem, petem  in šestem razredu.

Splošni cilji

Učenec bo s pomočjo kakovostne, dovolj intenzivne in varne športne vadbe izboljšal svojo gibalno kompetentnost, tako da bo:

 – ustrezno gibalno učinkovit glede na svoje značilnosti in stopnjo biološkega razvoja;

– usvojil nekatere nove spretnosti in znanja, ki mu bodo omogočala varno in odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih pri pouku in v prostem času;

– razumel pomen vsakodnevnega gibanja in športa ter njunih vplivov na oblikovanje dejavnega življenjskega sloga.

Praktične vsebine

-Rolanje in kolesarjenje

– Tek na smučeh

– Teeball

– Igre z žogo med dvema ognjema, med štirimi ognji, dodgeball,…

– Lokostrelstvo

– Floorball

– Odbojka in tenis na mivki

– ŠKL tekmovanja (teeball, med dvema ognjema)

Dostopnost