+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja (SŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je shema sadja eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem.

Naša šola tudi to leto sodeluje v projektu. Namen vključitve šole v SŠS je bil predvsem zagotoviti več sadja, predvsem kvalitetnega sadja in zelenjave iz integrirane oziroma ekološke pridelave. Tudi ena enota več sadja na dan  popestri otrokov celodnevni jedilnik in pomeni dodatno količino zaužitega sadja čez dan. Zavedamo se, da otroci pridobijo z razdeljevanjem sadja boljši odnos do teh živil in s tem boljše prehranjevalne navade, ki jih bodo spremljale kasneje v življenju.

Učenci dobijo sadje enkrat tedensko ob sredah preko celega šolskega leta poleg redne šolske malice, kar je označeno na jedilniku na spletni strani šole in na oglasnih deskah po šoli. V času izvajanja Šolske sheme je v šoli izobešen plakat »Šolska shema« Evropske unije kot jo predpisuje Uredba. S shemo bomo nadaljevali tudi naslednje šolsko leto.

 

Vse v zvezi z izvajanjem šolske sheme najdete na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/izvajanje-solske-sheme/

 

 

 

 

Dostopnost