+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

O projektu

Odkrivanje kulturne raznolikosti z učenci in njihovimi starši

 

 

Naša šola stoji v blokovskem naselju na kulturno zelo mešanem področju, zato se že vrsto let soočamo z izzivi, povezanimi z učenci priseljenci na naši šoli. Skozi leta smo razvili več metod za boljšo inkluzijo teh učencev. Te izzive smo želeli prenesti na višji nivo in jih povezati z mednarodnim sodelovanjem. Predvsem želimo naše pozitivne in bogate izkušnje na tem področju razširiti in nadgraditi z mednarodnim sodelovanjem ter izmenjati dobre prakse. Zato smo se lotili projekta z naslovom Odkrivanje kulturne raznolikosti z učenci in njihovimi starši. Prav te teme smo se lotili, ker na šoli kljub številnim aktivnostim še vedno opažamo, da so učenci priseljenci marginalizirane skupine, da so pogosto zapostavljeni, izločeni ter imajo učne in/ali vedenjske težave. Ker v naši državi na področju šolstva deluje integracijska politika, se morajo ti učenci prilagoditi šolskemu sistemu. Tako nimajo dovolj možnosti aktivno izražati svojo identiteto. Opažamo, da je tudi to razlog za odklonska vedenja. Zato smo se odločili narediti korak v smer, da se bodo lahko aktivno izrazili in predvsem izrazili svojo kulturo. Poleg tega pa tudi na bolj zabaven in interaktiven način spoznali slovensko kulturo. V današnji družbi vlada preveč negativizma do drugih kultur, priseljencev, migrantov, do drugačnega, nepoznanega. Ta negativizem pa je vedno bolj izrazit sedaj, ko prihajajo v Evropo vedno večji valovi beguncev in migrantov.  Zato smo želeli za ti dve problematiki poiskati skupno rešitev. Na naši šoli je veliko učencev priseljencev s starši, ki dobro sodelujejo s šolo, zato smo se odločili skupaj z njimi podati v ta projekt.

Ustanovili smo projektno skupino in zasnovali projekt Odkrivanje kulturne raznolikosti z učenci in njihovimi starši. Prijavili smo ga v program Erasmus +, ki je eden od programov Evropske unije za izboljšanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Naš projekt je bil eden od le osmih, ki smo bili uspešni med 39 prijavljenimi projekti v Sloveniji. Projekt bo potekal 2 leti; od začetka šol. leta  2016/2017 do konca šolskega leta 2017/2018.

V projektu sodelujemo s partnerskimi šolami iz Italije, Turčije in Romunije. S temi šolami si izmenjujemo izkušnje, slike, videoposnetke, projektni material, novoletne voščilnice in še mariskaj.

Cilji in pričakovani rezultati projekta

V projekt bodo v prvi vrsti vključeni učenci, starši, učitelji in ostali delavci naše šole. Poleg tega pa bo v projekt aktivno vključena tudi lokalna skupnost (udeležba na dogodkih, deležni bodo tudi projektnega materiala). Preko medijev (lokalnih in nacionalnih) bodo imeli koristi projekta tudi ostali občani in državljani. S sodelovanjem v Dadinem likovnem natečaju bodo v projekt vključene tudi ostale šole, ki že sicer sodelujejo v tem natečaju, tako bo projekt razširjen tudi mednarodno. Na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni pa bo projekt razširjen tudi preko šolske spletne strani, platforme eTwinning in različnih socialnih omrežij.

Za dosego zastavljenih ciljev bomo na vseh partnerskih šolah izvajali številne aktivnosti. Za potrebe projekta bomo prilagodili tudi določene dogodke, ki so že utečeni v šolsko delo. V okviru projekta bo izveden koncert, delavnice plesa, pravljic, izdelovanja nakita in drugih izdelkov, učenja otroških iger, plesov, kuhanje tradicionalnih jedi, karaoke, učenje različnih abeced, tradicionalnih praznikov in običajev … Bistvo je, da te aktivnosti izvajajo učenci priseljenci in njihovi starši s pomočjo učiteljev. Učenci bodo uprizorili tudi pravljico, ki jo bodo obravnavali na eni od delavnic. S temi dogodki bomo na aktiven način s pomočjo staršev in učencev spoznali kulture vseh učencev naše šole. Tudi naš Dadin likovni natečaj bo posvečen tej temi. Na vseh partnerskih šolah bomo imeli tudi kotiček, posvečen projektu; tam bo predstavljen material, koledar dogodkov, novice, članki… Na končnem skupnem pikniku šole in lokalne skupnosti bodo predstavljene vse te aktivnosti ter potek projekta, rezultati projekta, ves material, vrteli se bodo posnetki aktivnosti …

Vse aktivnosti bodo ves čas objavljene na spletnih straneh, socialnih omrežjih. V času izvajanja projekta bo nastajal tudi oprijemljiv in virtualen projektni material: zloženke, revija, časopis, ob koncu projekta tudi knjižica z recepti, pesmicami, igrami ter zaključna publikacija ali knjiga, e-revije, e-dnevnik, blog…

Uspešnost ciljev projekta bomo merili z opazovanji, anketami, vprašalniki, testi, skupinskimi razpravami, vmesnimi poročili. Glede uspešnosti projekta pa bomo merili še produktivnost, učinkovitost, sodelovalnost, holističnost, transverzalnost, preverljivost…

Pričakovani rezultati so: doseženi (zgoraj našteti) cilji projekta, uspešna internetna stran, dober odziv na socialnih omrežjih, kvaliteten projektni material, uspešna diseminacija projekta, dobro mednarodno sodelovanje, ter izmenjava dobrih praks med šolami.

 (P)ostanimo Združeni v raznolikosti!

Kdor želi na kakršen koli način aktivno sodelovati pri projektu, naj se obrne na učiteljici Manco Kladnik ter Matejko Glogovčan.

Dostopnost