+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

NEMŠČINA – neobvezni izbirni predmet 4., 5. in 6. razred

V današnjem času je znanje tujih jezikov zelo pomembno. Znanje vsaj enega tujega jezika nam odpre vrata v svet – lahko gledamo filme v tujem jeziku, poslušamo glasbo, se pogovarjamo s prijatelji, potujemo ter tudi aktivno spoznavamo tuje dežele in kulturo. Znanje jezikov nam seveda pomaga tudi na nadaljnji poklicni poti in je nedvomno eno tistih področij, ki je v modernem svetu izjemno cenjeno in iskano.

Pouk nemščine poteka dve uri na teden na sproščen in igriv način.

V 4. razredu se boste učenci seznanili z osnovami jezika. (Naučili se boste osnovnih pozdravov, znali boste predstaviti sebe, svojo družino in prijatelje ter povedati kaj o svojih prostočasnih dejavnostih. Poleg tega se boste naučili povedati tudi kaj zanimivega o domačih živalih ali se pogovarjati o šoli in šolskih predmetih. Spoznali boste tudi nemško govoreče države, njihovo kulturo ter zanimivosti.)

V 5. in 6. razredu pa boste učenci ponovili in nadgradili svoje znanje ter se v 6. razredu lahko udeležili tudi ekskurzije v Avstrijo.

Število ur: 70 (2 uri na teden)

Učitelj: Boštjan Prezelj, prof.

NEMŠČINA – JEZIK, KI GA POTREBUJEŠ

SPOŠTOVANI STARŠI!

Vaš otrok je sedaj v letih, ko z zanimanjem vsrkava prav vse, kar mu ponudi okolica.

Želja vsakega starša je, da bi se njegov otrok razvil v zdravo osebnost, z mnogimi potenciali za uspešno delo in življenje.

Znanje tujih jezikov je nedvomno eno tistih področij, ki je v modernem svetu izjemno cenjeno in iskano.

Zgodnje učenje tujih jezikov poteka spontano, nezavedno, skozi igro. Otrokom pomaga razviti samozavest in izgubiti strah pred govorjenjem pred drugimi. Poveča možnost koncentracije in izboljšuje slušno razumevanje. Prej ko pride otrok v stik s tujimi jeziki, lažje se bo kasneje na zavedni ravni učil še druge tuje jezike. Tuj jezik bo postal stalni spremljevalec v njegovem življenju.

Največja prednost zgodnjega učenja tujih jezikov je v razvoju otrokovih govornih sposobnosti.

Otroci imajo močno potrebo po govorjenju, jezika ne dojemajo kot učenje, temveč kot sredstvo za izražanje.

Nemščina spada v zahodno vejo germanskih jezikov. Z okoli 140 milijoni govorcev spada med največje svetovne jezike in je eden glavnih jezikov Evropske unije.

Kako poteka učenje nemščine v razredu?

Pouk poteka na sproščen in igriv način:

 • usvajanje jezika z rimami, pesmicami in izštevankami
  • preko ugank, zgodb, ki spodbujajo otrokovo radovednost
  • poudarek je na poslušanju in govoru: igra vlog, dialogi,…
  • spoznavanje navad in običajev nemško govorečih držav
  • interaktivne računalniške vaje, ob katerih se otroci sploh ne zavedajo, da se učijo, spodbujajo pa otrokovo radovednost
  • učenje preko vseh čutil: preko slik, posnetkov, pesmic, preko vonjav, okušanja.
Dostopnost