+386 4 2801 510 info@os-jakobaaljaza.si
Select Page

Covid-19

Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Ulica Tončka Dežmana 1
4000 Kranj

OBVESTILO RAVNATELJICE – 16.1.2022, 19.00h

Pouk na daljavo, za učence od 6.-9.razreda, od 17.1. – 21.1.2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVlD-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 -ZNUPZ, 167/21 – odi. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi odrejene karantene v naslednjih oddelkih pouk izvaja na daljavo:

2.a Anja Lukančič 13. – 18. 2022
2.b Lea Josipovič 13. – 18. 2022
2.c 17.1.-dalje
1.b 17.1.- dalje
3.bDarja Pintar 17.1.- dalje
8.b17.1.- dalje

Trajanje pouka na daljavo je povezano s trajanjem karantene, ki jo odredi NIJZ v posebnem obvestilu.

Vsa dodatna obvestila učencem in staršem (obvestilo razrednikov in ravnateljice) vam bodo posredovana po eAsistentu.

                                                                       ravnateljica, mag. Lucija Rakovec

OBVESTILO – 16.1.2022, 16.30h

Spoštovani starši,

pravkar smo prejeli sporočilo MIZŠ, v katerem nas seznanjajo, da se zaradi izjemno povečanega števila okužb in napotitev v karanteno, zelo podaljšuje čas uradnega odrejanja karanten in pridobivanja odločb s strani NIJZ.
Pripenjam spodnje obvestilo, da boste lahko bolj pomirjeni tudi glede prejema potrdil, ki jih boste kot starši uveljavljali pri svojih delodajalcih. 

Tekom današnjega dneva čakamo tudi še na dva potrditvena PCR testa na predmetni stopnji. V primeru, da bosta pozitivna, vas bom do večera morala žal obvestiti, da bomo z jutrišnjim dnem zaradi odsotnih učiteljev, ki morajo posledično v karanteno, za predmetno stopnjo reorganizirati pouk v pouk na daljavo. Zato vas prosim, če spremljate moja danšnja obvestila. 

Verjamem, da bomo skupaj zmogli tudi čez te prepreke, in vam želim lep preostanek nedelje

mag. Lucija Rakovec, ravnateljica

Sporočilo MIZŠ:

Spoštovane ravnateljice in spoštovani ravnatelji!

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnajte skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnete z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Navedeno informacijo nemudoma objavite na spletnih straneh vašega zavoda.

V najkrajšem možnem času boste prejeli tudi podpisano okrožnico z isto vsebino.

Lep pozdrav

Boris Zupančič

Vodja Sektorja za osnovno šolstvo

Dostopnost